archiwum 📘


Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? 1Kor 3,16

“Boża miłość nie nakłada na nas ciężarów, których nie moglibyśmy unieść, ani nie stawia nam wymagań, którym nie moglibyśmy sprostać, jeśli wzywa, przychodzi z konieczną pomocą”. św. Jan Paweł II

Uświadomienie sobie tej prawdy zajęło mi sporo czasu…

Kiedy pytałam Boga, czemu tak długo byłam letnia i dlaczego tak bardzo musiałam pokaleczyć i poobijać swoje wnętrze, zrozumiałam, że Pan Bóg cały czas był przy mnie, że opatrywał krwawiące rany, że ocierał łzy i tulił kiedy bezsilność przygniatała niemiłosiernie, a czasem nawet chyba płakał ze mną… Każdy musi przejść swoją drogę, tutaj nie da się niczego przyspieszyć, zrobić na zapas, próbować przekupić, czy zaszantażować. Pan Bóg ma plan – plan doskonały, jedyny właściwy i niezaprzeczalnie nadzwyczajny, oszałamiający i nieziemski 😍😇 

Poddaj się Bożemu prowadzeniu, zaufaj Miłości, która uświęca, uzdalnia i naprawdę oddaje każdą kroplę swojej drogocennej Krwi, aby Twoja (moja) świętość była prawdziwa i pełna.

Proś dzisiaj ze mną Maryję, aby jako pierwsza Oblubienica Ducha Świętego strzegła w nas tej świętości i uczyła jak przeciwstawiać się wszelkim pokusom i podszeptom nieprzyjaciela.

Pozdrawiam cieplutko 😊💥 ❤️+

Niebiańska wiadomość na 9.11.2019

Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. J 2, 15

Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą (…) św. Jan Paweł II

Szokujący jest obraz wzburzonego i doprowadzonego do można powiedzieć ostateczności Pana Jezusa. Pewnie ta decyzja pracowała w Nim od jakiegoś czasu i wreszcie czara się przelała…

Co trzeba powywracać w moim życiu, by zrobić należne miejsce Panu Jezusowi?

Zobacz na swoje ograniczenia, na swoje kupczenie i wieczne niezadowolenie… Może to dobry czas by zrobić raban w swoim życiu i postawić w centrum Pan Jezusa?

Sam musisz uderzyć w stół, sam musisz zapragnąć zmiany i rozkochać się w Bożym prawie.

Czasem trzeba coś zburzyć, czegoś się pozbyć, coś wyrzucić, by zacząć budować i gromadzić na nowo, duże lepsze i wartościowsze rzeczy.

Czas na porządki w swoim wnętrzu i otoczeniu 🙂 i nie tylko te sobotnie 😉

Pozdrawiam i błogosławię ❤️+

Obraz może zawierać: na zewnątrz i woda

„Święto poświęcenia katedry, święto Kościoła”

Autor: Św. John Henry Newman (1801-1890), kardynał, teolog, założyciel Oratorium w Anglii

Czy katedra jest owocem przejściowego pragnienia lub czymś, co można dowolnie realizować?… Bez wątpienia kościoły, które dziedziczymy, nie są zwykłą kwestią kapitałów, ani czystym tworem geniusza; są one owocem męczeństwa, dokonań i cierpień. Ich fundamenty są głębokie, spoczywają na przepowiadaniu apostolskim, wyznaniu wiary przez świętych i pierwszych zwycięstwach Ewangelii w naszym kraju. To wszystko, co jest tak szlachetne w ich architekturze, co przyciąga oko i trafia do serca; nie jest czystym efektem wyobraźni ludzkiej — jest to dar Boży, jest to dzieło duchowe.

Krzyż jest zawsze ustawiony w ryzyku i cierpieniu, podlany łzami i krwią. Nigdzie nie zapuszcza korzeni i nie przynosi owoców, jeśli głoszeniu go nie towarzyszy wyrzeczenie. Sprawujący władzę mogą wydać dekret, faworyzować religię, ale nie mogą ustawić krzyża; mogą jedynie go narzucić. Jedynie Kościół może ustanowić Kościół. Nikt prócz świętych, ludzi umęczonych, głosicieli prawości, wyznawców prawdy nie może stworzyć prawdziwego domu dla prawdy.

To dlatego świątynie Boże są także pomnikami świętych… Ich prostota, ich wielkość, ich bryła, ich wdzięk i piękno przypominają cierpliwość i czystość, odwagę i łagodność, miłość i wiarę tych, którzy uwielbiali Boga jedynie na górach i pustyniach; trudzili się, ale nie na próżno, skoro od innych odziedziczyli owoc ich trudów (por. J 4,38). Z czasem bowiem ich słowo przyniosło owoc — stało się Kościołem, tą katedrą, gdzie słowo żyje od tak dawna… Błogosławieni ci, którzy wchodzą do tego miejsca komunii ze świętymi z przeszłości i z Kościołem powszechnym… Błogosławieni, którzy wchodząc do tego kościoła, przenikają sercem niebo.

Źródło: PPS, rozdz. 6, nr 19 (© Evangelizo.org)

Niebiańska wiadomość na 8.11.2019

Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości . Ł 16, 8

Tylko miłość może wykluczyć używanie jednej osoby przez drugą. św. Jan Paweł II

Zaskakujący jest finał dzisiejszej ewangelicznej przypowieści. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę…

Ileż to razy wydaje mi się, ba nawet widzę jawną niesprawiedliwość, że aż chce się krzyknąć “Boże widzisz i nie grzmisz?!” A Pan Bóg patrzy głębiej. On już wie, że ten grzech, ten upadek, nawet to bagienko, może kiedyś zakwitnąć przecudnie pachnącymi i to rzadkiego gatunku kwiatami.

Co nie znaczy, że mamy dążyć do nieuczciwości, czy jakikolwiek uchybień! Kiedy się jednak przydarzają, trzeba zwrócić się do Bożego Miłosierdzia i prosić o złagodzenie i zmniejszenie swojego zobowiązania i długu zaciągniętego wobec Bożej łaskawości i szczodrobliwości.

Drogi Ojcze, Tatusiu, Ty znasz mnie jak inny na świecie. Miej nade mną miłosierdzie, kiedy u kresu ziemskiej wędrówki okaże się, że jeszcze sporo tego długu do spłacenia zostało…

Jezu, ufam Tobie!

Obraz może zawierać: niebo, na zewnątrz i przyroda

“Zjednujcie sobie przyjaciół”

Autor: Św. Klemens Aleksandryjski (150 – ok. 215), teolog

“Kto poda choćby kubek zimnej wody jednemu z moich uczniów, nie utraci swojej zapłaty” (Mt 10,42)… To jedyna zapłata, która nie straci swojej wartości pewnego dnia: “Zjednujcie sobie przyjaciół nieuczciwą mamoną, aby przyjęto was do wiecznych mieszkań w dniu, kiedy zginiecie”. Bogactwa, którymi dysponujemy, nie powinny służyć tylko nam; z dobrami niesprawiedliwymi można dokonać dzieł sprawiedliwych i zbawiennych, oraz ulżyć jednemu z tych, którego Ojciec przeznaczył do swoich wiecznych przybytków. Jakże godne podziwu jest to słowo apostoła Pawła: “Bóg miłuje radosnego dawcę” (2 Kor 9,7), tego, który daje jałmużnę ze szczerego serca, sieje hojnie, aby zebrać obfite żniwo, dzieli się bez szemrania, wahania czy oporów… A jeszcze większe jest to słowo , które wypowiedział Pan w innym miejscu: “Dawaj każdemu, kto cię prosi” (Łk 6,30)…

Pomyśl zatem o wspaniałej, obiecanej nagrodzie za twoją hojność: o wiecznych przybytkach. Jaka piękna wymiana! Co za nadzwyczajny interes! Kupuje się nieśmiertelność za pieniądze; wymienia się zgrzybiałe dobra tego świata na wieczne mieszkanie w niebie! Jeśli zatem wy, bogacze, jesteście mądrzy, to zajmijcie się tym handlem… Dlaczego pozwalacie się zaślepić diamentami i szmaragdami, domami, które pochłania ogień, czas niszczy, trzęsienie ziemi przewraca? Dążcie jedynie do życia w niebie i królowania z Bogiem. Człowiek, ubogi da wam to królestwo… Zresztą, Pan nie powiedział: “Dawajcie, bądźcie hojni, wspierajcie waszych braci”, ale “Zjednujcie sobie przyjaciół”. Przyjaźń nie rodzi się z jednego daru, ale z długiej zażyłości. Ani wiara, ani miłość, ani cierpliwość nie są dziełem jednego dnia, ale: “kto wytrwa do końca, będzie zbawiony” (Mt 10,22).

Źródło: Kazanie “Jaki bogacz może zostać zbawiony? “, § 31 (© Evangelizo.org)

archiwum 📘

Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Łk 15, 7

Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę. św. Jan Paweł II

Nawracanie się jest nieustannym procesem. To ciągła walka ze swoimi słabościami, ze złymi skłonnościami, z tym wszystkim co kusi i otumania – pięknie przyozdobione i opakowane, z bliska okazuje się wybrakowanym, przereklamowanym i zupełnie bezwartościowym świecidełkiem z tombaku…

Cudnie jest się nawracać 😊cudnie mieć świadomość i poczucie pewności, że Bogu właśnie na mnie zależy, że jestem dla Niego ważna, że cokolwiek się wydarzy, Bóg będzie mnie tak samo kochał i z taką samą troską wypatrywał na pustynnych wydmach, które sama w jakiś niepojęty sposób usypuję, a które próbują mi przysłonić i przeinaczyć obraz Boga…

Stań dzisiaj w prawdzie o samym sobie, zobacz to wszystko co oddala Cię od Boga i pozwól, aby Bóg Cię odnalazł 😇

Niech to będzie jeden z najpiękniejszych dni Twojego życia😍 ❤️+

Niebiańska wiadomość na 7.11.2019

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać.  Łk 15, 1

Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka. św. Jan Paweł II

Któż z nas jest bez grzechu?!

Przecież Pan Jezus właśnie z grzesznikami przebywał, jadał i żył, traktując ich z szacunkiem, uwagą, cierpliwością, upominając z miłością, nauczając i lecząc. Bo dla Jezusa każdy z nas jest jednakowo ważny!

Nie załamuj więc rąk i nie rwij włosów z głowy 😉 że tak daleko Ci do ideału i do świętości. Spokojnie! Staraj się najlepiej jak potrafisz. Przybliżaj się do Pana Jezusa i słuchaj. Tylko nie tak, żeby było jak “grochem o ścianę” – staraj się słuchać ze zrozumieniem. A jak nie rozumiesz to pytaj, szukaj odpowiedzi, bo kto szuka znajdzie wcześniej, lub później.

Daj się odnaleźć Bożej Miłości! Chciej skorzystać z tego bogactwa i obfitości, które czekają właśnie na Ciebie 😇😍 Zbliż się do Jezusa! Dzisiaj, teraz!

Pięknego dnia 🌞 ❤️+

Obraz może zawierać: drzewo, roślina, niebo, na zewnątrz, przyroda i woda