Sms z Nieba na 2.02.2018

„Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim”. Łk 2, 25 b

„Życie krótkie; po śmierci nie ma zasług. Teraz czas stać się świętym”. św. Maksymilian Kolbe

Ps. Ewangelia o Zachariaszu wskazuje, że można być pełnym Ducha Świętego, niezależnie od tego, czy była już Pięćdziesiątnica. ks. Rafał Jarosiewicz

Ps. Świętość nie jest zarezerwowana dla nielicznych! Ty i ja też jesteśmy zaproszeni, ba nawet zobowiązani przez męczeństwo i Krew Chrystusa, by towarzyszyć i świadczyć już tutaj, by wskazywać i z miłością trwać przy tych, którzy może nawet błądzą i wyrządzają Ci realną krzywdę. Bóg potrzebuje Twojego ofiarowania! Oddania Twojego czasu, cierpienia, niepokoju i frustracji, ale potrzebuje też Twojej radości 😊

Sms z Nieba na 1.02.2018

”Kiedy zbliżył się czas śmierci Dawida, wtedy rozkazał swemu synowi, Salomonowi, mówiąc: Ja wyruszam w drogę przeznaczoną ludziom na całej ziemi. Ty zaś bądź mocny i okaż się mężem”. 1 Krl 2, 1 – 2

“Świat i jego honory, bogactwa, przyjemności – wszystko to się skończy”. św. Maksymilian Kolbe

Ps. Bóg zna doskonale nasz początek i koniec tu na ziemi. ks. Rafał Jarosiewicz

Ps. Rodzimy się z ciała, aby po ziemskiej wędrówce umrzeć. Jako ludzie wierzący wiemy, że to tak naprawdę początek życia w wieczności, w radości i blasku Bożej Obecności. Żyj tak aby ta radość stała się również Twoim udziałem, by przyjemności i troski nie przysłoniły Ci ostatecznego celu – Nieba😇

Sms z Nieba na 28.01.2018

„Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, radośnie śpiewajmy Mu pieśni”. Ps 95, 2

„Gdy nie mam sposobności, to przynajmniej mówię Jezusowi często, że Go kocham; to nic trudnego, a podtrzymuje ogień”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Stawanie przed obliczem Boga i radosne śpiewanie Mu pieśni jest wypełnianiem Słowa Bożego. ks. Rafał Jarosiewicz

Ps. Kiedy przestaniesz tylko oczekiwać, żądać i brać, a zaczniesz dziękować za te nawet najzwyklejsze rzeczy, kiedy pieśnią płynącą z serca uwielbisz Imię Jezus, Twoja optyka przestawi się diametralnie 😊 
U mnie już przestawiona 😇
Niech będzie Bóg uwielbiony i błogosławiony w każdym z nas! 
Pięknej, pełnej miłości, radości i Boga niedzieli.

Sms z Nieba na 25.01.2018.

”Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym”. Dz 9, 17

Podczas tych krótkich, pozostawionych nam jeszcze chwil nie traćmy czasu, zbawiajmy dusze”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Ananiasz na modlitwie usłyszał, co ma zrobić i przez niego Bóg otworzył oczy człowiekowi, który stał się największym ewangelizatorem świata. ks. Rafał Jarosiewicz

Ps. Jeśli to Bóg mówi do Ciebie i zaprasza abyś stał się Jego rękami i głosem, nie obawiaj się narażenia na śmieszność czy niezrozumienie. Podejmij “ryzyko” współpracy z Bogiem i stań się użytecznym narzędziem na chwałę Bożą i ku wzrastaniu serc wielu.

Sms z Nieba na 21.01.2018

„Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam”. Jon 3, 1 – 2

„Wiele dusz mówi: Ależ nie mam siły, aby spełnić taką ofiarę! Niech postępują tak jak ja, niech zdobywają się na wielki wysiłek”. św. Tereska z Lisieux

Ps. To Bóg nadaje człowiekowi misję do wypełnienia. Nawet wtedy, gdy człowiek niespecjalnie chce ją podjąć i od niej ucieka. ks. Rafał Jarosiewicz

Ps. Choćbym chowała się przed Bogiem, choćbym tupała, krzyczała i płakała nie umknę przed swym powołaniem. Nie wymuszę na Panu zmiany doskonałego planu, bo On wie co dla mnie lepsze. Słuchaj głosu serca. Może właśnie Bóg wzywa Cię, abyś kogoś z miłością upomniał.

Sms z Nieba na 20.01.2018.

”Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego”. Dz 16, 14 b

„Strach powoduje, że się cofam, ale wiedziona miłością nie tylko idę naprzód, lecz biegnę”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Bez łaski otwarcia naszego serca przez samego Boga, nie możemy uważnie słuchać Jego słów. ks. Rafał Jarosiewicz

Ps. “Bez Twojego tchnienia, cóż jest..” nie tylko serce Panie otwórz, chociaż ono jest kluczowe w procesie przemiany, ale zrzuć zasłony z moich oczu, przeczyść uszy, pokaż jak rozpoznawać i rozumieć co jest Tobie miłe, usprawnij ręce i nogi, naucz kochać tak jak Ty ukochałeś!

Sms z Nieba na 17.01.2018

„Powiedział Dawid: Pan, który wyrwał mnie z łap lwów i niedźwiedzi, ocali mnie również z ręki tego Filistyna. Rzekł więc Saul do Dawida: Idź, niech Pan będzie z tobą”. 1 Sm 17, 37

„Nie znam innej drogi, by dojść do doskonałości, jak miłość. Kochać, jakże nasze serce do tego właśnie jest stworzone!” św. Tereska z Lisieux

Ps. Dawid uczy nas, byśmy przypominali sobie doświadczenia Boga, kiedy podejmujemy kolejną misję. ks. Rafał Jarosiewicz

Ps. Pan Bóg przy pomocy mojego osobistego Anioła Stróża ☺przeprowadza mnie przez meandry życia, ochrania przed drapieżnością współczesnego świata i przed złymi skłonnościami, na które przez ułomność natury jestem narażona. Jestem silna Bożą mocą, bo wiem, że mój Pan jest przy mnie i nie pozwoli aby bez potrzeby choć włos spadł mi z głowy.

Sms z Nieba na 16.01.2018

„Znalazłem Dawida, mojego sługę, namaściłem go moim świętym olejem, by ręka moja zawsze przy nim była i umacniało go moje ramię”. Ps 89, 21 – 22

„Bez miłości niczym są wszystkie dzieła, nawet te najwspanialsze, jak wskrzeszanie umarłych czy nawracanie ludów”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Gdy Saul sprzeciwia się woli Boga, Pan do wypełnienia swoich planów wybiera innego króla – Dawida. ks. Rafał Jarosiewicz

Ps. Pan mnie znalazł! Odnalazł mnie we mnie! Błąkało się moje serce, niby w poukładanym i uporządkowanym świecie, a jakby gdzieś obok, na pastwisku życiu… A Bóg przywołał mnie po imieniu i rozpalił moje serce niegasnącym ogniem swojej nieograniczonej Miłości!

Sms z Nieba na 14.01.2018

”Czyż nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem”. 1 Kor 6, 15 a. 17

“Wyznaję, że odkąd zostało mi dane zrozumieć miłość Serca Jezusowego, wygnała ona wszelki lęk z mego serca!” św. Tereska z Lisieux

Ps. Być jednym ciałem z Bogiem to łączyć się z Nim. ks. Rafał Jarosiewicz

Ps. Każda Eucharystia i przyjęcie Ciała Pańskiego jeszcze mocniej jednoczy mnie z Panem. Dziękuję Jezu za to przychodzisz, że mogę być Twoją świątynią! Posyłaj proszę Twojego Ducha, Światłość świata, abym w zamgleniu i zgiełku teraźniejszego świata trwała w jedności z Tobą, mój Zbawco.

Sms z Nieba na 13.01.2018

”Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. Mk 2, 17 b

„Nie jestem orłem, mam jednak orle oczy i serce (por. Pwt 32, 11), bo pomimo mej bezmiernej maleńkości mam śmiałość wpatrywać się w Boskie Słońce, Słońce Miłości”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Nie rozpoznając swojej grzeszności można przeoczyć łaskę powołania. ks. Rafał Jarosiewicz

Ps. Jakże czasem trudno nazwać swój problem, postawić właściwą diagnozę i zacząć leczyć to co boli może od lat. Jezus jednym słowem, jednym dotknięciem może WSZYSTKO przemienić. To może stać się dziś, a może powolutku rozmiękcza Twoje serce i pokazuje jak bardzo Cię kocha. Pozwól się kochać Miłości Przedwiecznej!