Dziś wspomnienie świętych Aniołów Stróżów.
Każdy z nas ma swojego indywidualnego, osobistego Anioła.
Mój jest naprawdę mega super 😍
Dziękuję Ci mój Aniele Stróżu za każdy dzień spędzony w Twoim cichym i opiekuńczym towarzystwie!
Boże bądź uwielbiony we wszystkich Aniołach! 🙏

Obraz może zawierać: 1 osoba
Obraz może zawierać: 1 osoba, chmura, niebo i na zewnątrz

Niebiańska wiadomość na 2.10.2019

„Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje.” Mt 18, 3-5

Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu. św. Jan Paweł II

Jakże te słowa Chrystusa nabrały ostatnio nowego znaczenia w naszej rodzinie… Z różnych powodów nie chcę wchodzić w szczegóły, by nikogo dodatkowo nie krzywdzić…

Niezmiernie ważna jest nasza modlitwa za rodziny, za nasze dzieci, za te pogubione, szamoczące się w swoich wyobrażeniach, półświatkach, uzależnieniach… Nie dajmy się zwieść i zniechęcić, że to jest bezsensowna walka z wiatrakami! KAŻDA modlitwa jest wysłuchiwana, choć niekoniecznie musimy widzieć od razu jej efekty. To dopiero sztuka trwać na modlitwie, kiedy pozornie nic się nie dzieje, albo zdaje się że skutek jest zupełnie odwrotny. Książe ciemności potrafi wszystko zakłamać i zafałszować. Powtarzam – nie dajmy się zwieść! Nie traćmy nadziei!

“Odwagi! Jam zwyciężył świat!”

Niech świadomość nieustannej opieki Bożej pomoże nam trwać mimo wszystko. Niech nasz osobisty Anioł Stróż pomaga nam niestrudzenie odnajdywać dziecko w sobie, pomimo całego obciążenia i bagażu życiowych doświadczeń.

Nigdy nie jest za późno by rzucić się w miłosierne ramiona Ojca, by przytulić się do Serca Pana Jezusa, by rzeczywiście czuć się zaopiekowanym i wspomaganym przez Maryję, Pośredniczkę Bożej łaski! No a ten nasz indywidualny bodyguard, towarzysz, asystent, przyjaciel na dobre i złe, Anioł Stóż dany każdemu dla ochrony i wsparcia 👼💪😍 za darmo, bezwarunkowo! Mega GOŚĆ!

Podobno Aniołowie Stróżowie upodabniają się do swoich podopiecznych 🙂 czasem to współczuję temu mojemu 😉 choć chyba bardziej Go podziwiam i jestem Mu niezmiernie wdzięczna 😍

Modlitwa do Anioła Stóż św. Jana Marii Vianney Poranna: Dzień dobry, mój Aniele Stróżu! Kocham Cię! Czule troszczyłeś się o mnie tej nocy, kiedy spałem. Zachowaj mnie, proszę, tego dnia od zła i wypadków, i abym nie obraził Boga grzechem ciężkim. Amen.
Wieczorna: Dobranoc mój Aniele Stróżu! Dziękuję Ci za to,że opiekowałeś się mną podczas tego dnia. Ofiaruj Bogu wszystkie uderzenia mego serca, kiedy będę spać. Amen!

Anielskiego dnia!

„Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie” (Mt 18,10)

Autor: Św. Gertruda z Helfty (1256-1301), mniszka benedyktyńska

Proś żarliwie, aby Pan Jezus położył na Ciebie dłoń, abyś na zawsze był pod opieką Najwyższego i przebywał w cieniu Boga wszechmogącego (por. Ps 91,1)…

Ach, Jezu, Książę pokoju, Zwiastunie wielkiej rady, bądź zawsze po mojej prawicy jako przewodnik i strażnik mojej pielgrzymki, abym się nie zachwiała i nie błądziła z dala od Ciebie. Racz posłać z nieba świętego Anioła, który pod Twoim serdecznym okiem zaopiekuje się mną i pokieruje wedle Twej woli, a doskonałą ścieżką doprowadzi mnie do Ciebie (Wj 23,20).

Witaj, święty Aniele Boży, stróżu mojej duszy i ciała. Przez najsłodsze serce Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, z miłości Tego, który nas stworzył, ciebie i mnie, z miłości Tego, który w chrzcie powierzył mnie tobie, przyjmij mnie w opiekę twojego najwierniejszego ojcostwa. Obym mogła, wspierana przez ciebie, przejść nieskalaną drogą potoku tego życia, aż do dnia, kiedy z tobą, w radości, dane mi będzie kontemplowanie tego oblicza, które ty oglądasz, tego niezrównanego piękna Boga, którego słodycz przekracza wszelką rozkosz.

Ach, Jezu, mój serdecznie umiłowany Pasterzu! Spraw, bym ja, Twoja niegodna owieczka, szła zawsze za Tobą i rozpoznawała Twój głos, a rozlewając przyjemną woń żywej wiary, biegła na pastwiska życia wiecznego, gdzie na wieki będę kosztować przyjemności i widzieć, że jesteś prawdziwie rozkoszą, o mój Mistrzu.

Źródło: Ćwiczenia I, SC 127 (© Evangelizo.org)